Konsentrasjon/Gassblandinger

 

Gasser og gassblandinger

Vi kan leverer mer en 250 forskjellige gasser og gassblandinger. I tillegg til standard gasser kan vi lage spesialblandinger til ditt behov.
Non-reactive gas mixtures are BLACK. Reactive/High Reactive gas mixtures are RED

 

STANDARD KALIBRERINGSGASS Blandinger pr. 2008  
   
Syntetic Air  
Zero Grade Air (Syntetic Air)  
Ammonia (NH3)  
10 ppm Ammonia Balance Air  
25 ppm Ammonia Balance Air  
25 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
50 ppm Ammonia Balance Air  
50 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
100 ppm Ammonia Balance Air  
100 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
150 ppm Ammonia Balance Air  
150 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
200 ppm Ammonia Balance Air  
200 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
300 ppm Ammonia Balance Air  
500 ppm Ammonia Balance Air  
500 ppm Ammonia Balance Nitrogen  
1000 ppm Ammonia Balance Air  
5000 ppm Ammonia Balance Air  
1.0% Ammonia Balance Air  
2.0% Ammonia Balance Air  
Argon  
100% Argon  
Benzene  
5ppm Benzene Balance Air  
Butane (CH4H10)  
0.75% Butane Balance Air (50% LEL)  
0.9% Butane Balance Air Pressure restricted**
8.0% Butane Balance Nitrogen  
Iso-Butane (IC4H10)  
0.7% Isobutane Balance Air  
0.9% Butane Balance Air (50% LEL) Pressure restricted**
7.5% Isobutane Balance Nitrogen Pressure restricted**
8.0% Isobutane Balance Nitrogen  
Carbon Dioxide (CO2)  
1000 ppm Carbon Dioxide Balance Air  
1000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
1500 ppm Carbon Dioxide Balance Air  
1500 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
3000 ppm Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
1.0% Carbon Dioxide Balance Air  
1.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
1.5% Carbon Dioxide Balance Air  
1.5% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
2.0% Carbon Dioxide Balance Air  
2.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
3.0% Carbon Dioxide Balance Air  
3.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
5.0% Carbon Dioxide Balance Air  
5.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
8.0% Carbon Dioxide Balance Air  
8.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
10.0% Carbon Dioxide Balance Air  
10.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
20.0% Carbon Dioxide Balance Air  
25.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
45.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen Pressure restricted**
50.0% Carbon Dioxide Balance Nitrogen Pressure restricted**
100% Carbon Dioxide Pressure restricted**
Carbon Monoxide (CO)  
20 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
20 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
50 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
50 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
60 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
100 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
100 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
150 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
150 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
200 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
200 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
300 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
300 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
500 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
500 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
1000 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
1000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
2000 ppm Carbon Monoxide Balance Air  
2000 ppm Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
1.0% Carbon Monoxide Balance Air  
5.0% Carbon Monoxide Balance Nitrogen  
100% Carbon Monoxide  
Chlorine (Cl2)  
5 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
20 ppm Chlorine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Ethane (C2H6)  
100% Ethane  
Ethanol (C2H4)  
260.5 ppm Ethanol Balance Nitrogen  
Ethylene (C2H4)  
5 ppm Ethylene Balance Air  
5 ppm Ethylene Balance Nitrogen  
0.8% Ethylene Balance Air  
1.0% Ethylene Balance Nitrogen  
1.36% Ethylene Balance Air  
10 ppm Ethylene Balance Air  
11 ppm Ethylene Balance Air  
12 ppm Ethylene Balance Air  
Ethylene Oxide (C2H4O) (ETO)  
10 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Ethylene Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Ethylene Oxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Freon  
100 ppm Freon R22 Balance Air  
500 ppm Freon R22 Balance Air  
1000 ppm Freon R22 Balance Air  
30 ppm Freon R123 Balance Air  
50 ppm Freon R123 Balance Air  
100 ppm Freon R123 Balance Air  
1000 ppm Freon R123 Balance Air  
100 ppm Freon R134A Balance Air  
1000 ppm Freon R134A Balance Air  
2000 ppm Freon R134A Balance Air  
Helium (HE)  
100% Helium  
Heptane (Ch4H16)  
0.2% Heptane Balance Air Pressure restricted**
0.45% Heptane Balance Air Pressure restricted**
0.55% Heptane Balance Air Pressure restricted**
Hexane (C6H14)  
0.5% Hexane Balance Air Pressure restricted**
1200ppm Hexane Balance Air Pressure restricted**
Hydrogen (H2)  
100 ppm Hydrogen Balance Air  
100 ppm Hydrogen Balance Nitrogen  
200 ppm Hydrogen Balance Air  
250 ppm Hydrogen Balance Air  
500 ppm Hydrogen Balance Air  
0.1% Hydrogen Balance Air  
0.2% Hydrogen Balance Air  
0.4% Hydrogen Balance Air  
0.5% Hydrogen Balance Air  
0.8% Hydrogen Balance Air  
1.0% Hydrogen Balance Air  
1.6% Hydrogen Balance Air  
2.0% Hydrogen Balance Air (50% LEL)  
2.0% Hydrogen Balance Nitrogen  
2.4% Hydrogen Balance Nitrogen  
10.0% Hydrogen Balance Nitrogen  
99.999% Hydrogen  
Hydrogen Chloride (HCL)  
10 ppm Hydrogen Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Hydrogen Balance Air 60 Litre only/Stainless Steel Regulator onl
Hydrogen Cyanide (HCN)  
10 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Hydrogen Cyanide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Hydrogen Sulphide (H2S)  
10 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air  
25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air  
25 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air  
40 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Air  
50 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
150 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
250 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
5000 ppm Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
1.0% Hydrogen Sulphide Balance Nitrogen  
Isobutylene (CH4H8) (ISOB)  
10 ppm Isobutylene Balance air  
100 ppm Isobutylene Balance air  
1000 ppm Isobutylene Balance air  
Methane (CH4)  
50 ppm Methane Balance Air  
100 ppm Methane Balance Air  
200 ppm Methane Balance Air  
0.2% Methane Balance Air  
045% Methane Balance Air  
0.6% Methane Balance Air  
0.88% Methane Balance Air  
1.0% Methane Balance Air (20% LEL)  
1.25% Methane Balance Air (25% LEL)  
1.45% Methane Balance Air (29% LEL)  
1.5% Methane Balance Air (30% LEL)  
1.8% Methane Balance Air  
2.0% Methane Balance Air (40% LEL)  
2.2% Methane Balance Air  
2.0% Methane Balance Air (40% LEL)  
2.5% Methane Balance Air (50% LEL)  
 
3.25% Methane Balance Nitrogen (65% LEL)  
10.0% Methane Balance Nitrogen  
20.0% Methane Balance Nitrogen  
50.0% Methane Balance Nitrogen  
50.0% Methane Balance Carbon Dioxide  
60.0% Methane Balance Carbon Dioxide  
99.999% Methane  
Methyl Mercaptan  
20 ppm Methyl Mercaptan Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
40 ppm Methyl Mercaptan Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitric Oxide (NO)  
10 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
50 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
200 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
300 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
500 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
1000 ppm Nitric Oxide Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitrogen (N2)  
99.999% Nitrogen (Grade 5.0)  
Nitrogen Dioxide (NO2)  
5 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
100 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
500 ppm Nitrogen Dioxide Balance Air 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Nitrous Oxide (N2O)  
10 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen  
25 ppm Nitrous Oxide Balance Nitrogen  
1.0% Nitrous Oxide Balance Nitrogen  
Oxygen (O2)  
1.0% Oxygen Balance Nitrogen  
2.0% Oxygen Balance Nitrogen  
4.0% Oxygen Balance Nitrogen  
5.0% Oxygen Balance Nitrogen  
8.0% Oxygen Balance Nitrogen  
10.0% Oxygen Balance Nitrogen  
15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
100% Oxygen  
Pentane (C5H12)  
100 ppm Pentane Balance Nitrogen  
0.42% Pentane Balance Air Pressure restricted**
0.7% Pentane Balance Air (50% LEL) Pressure restricted**
Phosphine (Ph3)  
0.5 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
5 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
10 ppm Phosphine Balance Nitrogen 60 Litre only/Stainless Steel Regulator only
25 ppm Phosphine Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Propane (C3H8)  
50 ppm Propane Balance Air  
100 ppm Propane Balance Air  
1000 ppm Propane Balance Air  
0.34% Propane Balance Air  
o.5% Propane Balance Air  
0.68% Propane Balance Air  
0.7% Propane Balance Air  
0.85% Propane Balance Air  
1.0% Propane Balance Air  
1.1% Propane Balance Air (50% LEL)  
50.0% Propane Balance Nitrogen  
100% Propane  
Propylene (C3H6)  
1.0% Propylene Balance Air  
Silane (SiH4)  
5 ppm Silane Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
15 ppm Silane Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only
Sulphur Dioxide (SO2)  
10 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
15 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Air  
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
25 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
70 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
100 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
200 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
500 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
19 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
20 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
21 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
22 ppm Sulphur Dioxide Balance Nitrogen  
Toluene (C7H8)  
100 ppm Toluene Balance Nitrogen  
200 ppm Toluene Balance Air Pressure restricted**
Vinyl Chloride (VCN)  
10 ppm Vinyl Chloride Balance Nitrogen 34/60/112 Litre/Stainless Steel Regulator only

MULTI-MIXTURES

 
TWO GAS MULTIMIX  
8% Butane 13.8% Carbon Dioxide Balance Nitrogen  
1.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen  
2.5% Methane 17% Oxygen Balance Nitrogen  
0.7% Pentane 15% Oxygen Balance Nitrogen  
THREE GAS MULTIMIX  
100ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15% Oxygen /N2  
100ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 19% Oxygen /N2  
150ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 17% Oxygen /N2  
150ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17% Oxygen /N2  
25 ppm Hydrogen Sulphide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen  
40 ppm Hydrogen Sulphide 2.% Carbon Dioxide 15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
50 ppm Hydrogen Sulphid0.75% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen  
2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15% Oxygen Balance Nitrogen  
5.0% Carbon Dioxide 5.0% Methane 6% Oxygen Balance Nitrogen  
FOUR GAS MULTIMIX  
10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen  
10 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
20 ppm Hydrogen Sulphide 60 ppm Carbon Monoxide 1.45% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
15 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen  
20 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 50 ppm Carbon Monoxide 0.7% Iso-Butane 12.0% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 18.5% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.35% Pentane 19.0% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 20.9% Oxygen Balance Nitrogen  
25 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 0.7% Pentane 18.0% Oxygen Balance Nitrogen  
30 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen  
40 ppm Hydrogen Sulphide 2.0% Carbon Dioxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.2% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
40 ppm Hydrogen Sulphide 100 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 15.0% Oxygen Balance Nitrogen  
50 ppm Hydrogen Sulphide 200 ppm Carbon Monoxide 2.5% Methane 17.0% Oxygen Balance Nitrogen  
   
Non-reactive gas mixtures are BLACK. Reactive/High Reactive gas mixtures are RED