GAS-SAFE
Prod.nr.:

GAS-SAFE - Bæresystem for gassflasker

Kalibrering av stasjonære gassmålere finner ofte sted på vanskelig tilgjengelige steder, og behovet for en løsning som er lett å bære, og hvor man samtidig har hendene fri, har vært ønskelig i industrien i lengre tid. GassMann AS har i samarbeid med Gas-Safe utviklet et konsept, GAS-SAFETM, som vil gjøre dette arbeidet lettere.
GAS-SAFETM er en komplett bærbar løsning for kalibrering av stasjonære gassmålere. Systemet består av en bæremeis, gassflaske (90mm - 150mm i diameter), regulator  og et slangesett med stengeventil.

GAS-SAFETM er et fleksibelt system hvor delene kan kjøpes separat.