BAUER PE200-300-TE
Prod.nr.: BAUER PE200-300-TE

BAUER kompressor For brann -og redning

PE200-300-TE

200-300 liter/ min

POSEIDONEDITION: Denne serienkombineres med kjernekomponenterfra BAUERKOMPRESSORENmed høy kvalitet somer optimalisertforsitt formål.Den velkjenteholdbarheten,denhøyesikkerheten ogluftkvaliteten er i samsvar med internasjonale normer,standarder (EN 12021 for pusteluft) som naturligvis ogsåer en del av pakken.

PE-TEpusteluft-kompressorserienharenspesielt godbalansemellom prisog kapasitet.Denintegrerteoljepumpenstøtterhelningsvinklerpå opp til15 grader,noe som gjørdenne serienav kompressorerspesielt egnetforbruk på skipellerfor installasjon i kjøretøyer.

POSEIDON EDITION kan fås med autodrenering og forskjellige filtersystemer P21/P31/P42/SECURUS

Takket væresinekompakte dimensjoner, er PE 200-300 serien sværtlett å transportere ogvil passe inn ibagasjerommetmange biler.

Tekniske data finner du i brosjyren du kan laste ned på denne siden.

PE_200-300_TE_HE.pdf