Om GassMann AS

GassMann AS ble etablert i 2003 og har spesialisert seg innen leveranser av kalibreringsgass i engangs gassflasker for markedene industri, offshore og shipping. GassMann AS er nå hovedimportør av kalibreringsgass i bærbare gassflasker (PCs) fra StGas. I 2011 inngikk vi samarbeid med MSA om salg av sikkerhets- og verneutstyr. Det betyr at vi nå er en komplett leverandør til offshore, industri, shipping og brannmarkedet, for leveranser i inn og utland.

Vårt brede produktsortiment består blant annet av røykdykkerutstyr, varmesøkende kamera, brann-og redningshjelmer, bærbare og stasjonære gassmålere fra MSA og kompressorer fra Bauer.

GassMann AS leverer personlig og teknisk verneutstyr fra ledende og innovative produsenter.
Vår virksomhet er hovedsakelig rettet inn mot olje- og gassrelatert virksomhet, fastlandsindustri, shipping og offentlig sektor.
GassMann AS leverer produkter av høy kvalitet og tilbyr et komplett sortiment innen personlig verneutstyr, gassmåleinstrumenter og spesialgasser. Vi benytter oss av de fremste utstyrsprodusentene og arbeider tett med disse innen salg og service.
Vårt hovedfokus er deg som kunde både når det gjelder personlig service og oppfølging, men også at du som kunde får de beste produktene som beskytter deg mot farer i ekstreme arbeidsmiljø. Vi vektlegger sikkerhet, effektivitet og brukervennlighet for våre kunder.

GassMann AS - Styrker Porteføljen

GassMann AS er ny distributør av gassdetektorer for MSR Electronic GmbH og vernebekledning for Lakeland Europe Ltd. I over 25 år har MSR Electronic spesialisert seg innen utvikling, design og produksjon av stasjonære gassmålingssystemer. PolyGard II og nye PolyXeta II er gassmålingssystemer med utskiftbare sensorer med mange bruksområder, som for eksempel i parkeringshus og lasteområder for kontinuerlig overvåking av skadelige gasskonsentrasjoner i luften, for påvisning av lekkasjer i kjølesystemer og påvisning av lekkasjer i rør og ventiler i gassvarmesystemer og gassdistribusjonsnett. For overvåking av luftkvaliteten i kontorer, klasserom, bygninger etc. og mot farlige gasskonsentrasjoner i laboratorier. Med andre ord alle steder der gassdannelse er uønsket, og giftige gasser dannes eller hvor CO2 er i ubalanse.

Lakeland Europe er verdensledende i industriellt arbeidstøy for beskyttelse mot flammer, varme og kjemikalier. Om du i arbeidssituasjoner risikerer eksponering mot farlig støv eller kjemikalier, tilbyr nå GassMann AS dresser som er lagd nettopp for slikt.